ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในพิื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้สรุปยอดจำนวนผู้สอบครูผู้ช่วยเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่  ดาวน์โหลด

ReportTestedsummaryTeacherTested61