สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ ประกาศ วัน เวลา สถานที่ สอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสอบภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ และสามารถติดตาม ตรวจสอบรายชื่อได้ที่

  • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา Link
  • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี Link
  • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส Link
  • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล Link

teacher61test

teacher61test2

teacher61test3

teacher61test4