วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพต้นเทียนพรรษา ร่วมกับหน่วยงานราชการภายในจังหวัดยะลา ในกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ณ วัดคูหาภิมุข จังหวัดยะลา

S 4882476S 4882480S 4882474S 4882475S 4882477S 4882478