วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 มอบหมายให้ ศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ร่วมกับ สช.จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลตามที่ สกอ. ได้ขอความร่วมมือ ตรวจสอบสถาบันการศึกษาอิสลามชั้นสูงดารุลมาอาเรฟ จังหวัดปัตตานีโดยได้ลงไปตรวจสอบข้อมูล กับคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันดังกล่าว

S 7725059      S 7725060

S 7725061       S 7725062