ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ ...

บัดนี้ การรับสมัครสอบเทีียบความรู้อิสลามศึกษาครั้งที่ 1/2562 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่ามีผู้...

ศธภ.7 จัดประกวดระกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาค

ศธภ.7 จัดประกวดระกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาค...

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ได้กำหนดจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาค ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ สน...

ศธภ.8 ประชุมศึกษาธิการจังหวัดและผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ ในสังกัดศธภ.8

ศธภ.8 ประชุมศึกษาธิการจังหวัดและผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ ในสัง...

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 เป็นประ...

เอกสารเผยแพร่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แผ่นภาพประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

แนะนำผู้บริหาร

 • นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

  นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

  พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ อุดม คชินทร

  ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ อุดม คชินทร
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายการุณ สกุลประดิษฐ์

  นายการุณ สกุลประดิษฐ์
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายพีรศักดิ์ รัตนะ

  นายพีรศักดิ์ รัตนะ
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายสันติ แสงระวี

  นายสันติ แสงระวี
  ศึกษาธิการภาค ๘

ระบบ E-Office สป.

LCSOPSicon Eofficeicon

Link อื่นๆ

สื่อการเรียนรู้

Rchannel

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

web ska  web satun  web ptn web yala  web ntw  

หน่วยงานหลัก ศธ.

IconMOEc  IconOPSmoec  IconObecc IconVecc  IconMUAc  IconOnecc