ข่าวประชาสัมพันธ์

ศธภ.8 รายงานผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา.

ศธภ.8 รายงานผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำร...

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกั...

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพายุโซนร้อน "ปาบึก" จัดประชุมคณะกรรมการ

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพายุโซนร้อน ปาบึก จัดประชุมค...

วันที่ 3 มกราคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 โดยนายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 8 ประธานศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพายุโซนร้อน “...

กระทรวงศึกษาธิการ จัดแข่งขันกีฬา "MOE CUP" ครั้งที่ 2

กระทรวงศึกษาธิการ จัดแข่งขันกีฬา MOE CUP ครั้งที่ 2...

กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิกา...

สพฐ.รับสมัครนักเรียน โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา จชต.

สพฐ.รับสมัครนักเรียน โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา จชต...

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเปิดรับสมัคร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแ...

ศธภ.8 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ศธภ.8 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่...

สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ร่วมกับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่...

ศธภ.8 ร่วมกับ สมาคมโรงเรียนเอกชน จ.ยะลา ประชุมติดตามประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอิสลามศึกษา

ศธภ.8 ร่วมกับ สมาคมโรงเรียนเอกชน จ.ยะลา ประชุมติดตามประเมินผ...

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา​ ศธภ.8 ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชน​ จ.ยะลา​ ประชุมติดตามประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอิสลามศึกษา​ ณ​ ห้องประชุม​ ศธภ.8 ...

ศธภ.8 ประกาศผลการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2561

ศธภ.8 ประกาศผลการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2561...

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ (ศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา) ได้ดำเนินการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กั...

ศธภ.๘ สรุปจำนวนผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี ๒๕๖๑

ศธภ.๘ สรุปจำนวนผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี ๒๕๖๑...

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้...

ศธภ.๘ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ศธภ.๘ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั...

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ เรื่องรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ ๖ - ๑...

คุรุสภาเปิดรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

คุรุสภาเปิดรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ พัฒนาศั...

คุรุสภาเปิดรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น คุรุสภาขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษาสมัครร่วมโครงการพัฒน...

ประกาศ วัน เวลา สถานที่ สอบครูผู้ช่วยฯ 2561

ประกาศ วัน เวลา สถานที่ สอบครูผู้ช่วยฯ 2561...

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ ประกาศ วัน เวลา สถานที่ สอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรม...

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 9/2561

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 9/2561...

นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 8 ส.ค.61 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง...

ศธภ.8 ร่วมจัดกิจกรรมการจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

ศธภ.8 ร่วมจัดกิจกรรมการจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการจัด...

สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 (ศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา) บูรณาการทำงานร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนการสอน...

สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 เปิดรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2561

สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 เปิดรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึก...

สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 เปิดรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2561โดยสามารถมายื่นสมัครสอบได้ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมั...

ศธภ.8 สรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2561

ศธภ.8 สรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2561 ...

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ ขอรายงานผลแบบสรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน...

ศธภ.๘ ร่วมเป็นเจ้าภาพต้นเทียนพรรษา

ศธภ.๘ ร่วมเป็นเจ้าภาพต้นเทียนพรรษา...

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพต้นเทียนพรรษา ร่วมกับหน่วยงานราชการภายในจังหวัดยะลา ในกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ณ ...

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ อำนวยความสะดวก และให้บริการสถานที่ภายในสำนักงาน ในการรับสมัครครูผู้ช่วย

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ อำนวยความสะดวก และให้บริการสถานที่ภา...

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ในการอำนวยความสะดวก และให้บริการสถานที่ภายในสำนักงาน ให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ในการดำเนินการรับสมั...

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาส...

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 นำคณะข้าราชการ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพ...

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 8/2561

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 8/2561...

วันที่ 25 มิ.ย.2561 เวลา 13.30 น. นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 8/2561 ณ...

มอบรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2561

มอบรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ภาคใต้ ปร...

วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ภาคใ...

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 7/2561

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 7/2561...

วันที่ 22 มิ.ย.2561 เวลา 13.30 น. นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 7/2561 ณ ...

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา(ในส่วนภูมิภาค)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชา...

22 มิ.ย.2561 นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแน...

เข้าร่วมงานพบปะยามเช้า

เข้าร่วมงานพบปะยามเช้า...

วันที่ 20 มิ.ย. 61 เวลา 07.30 น. นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 ได้นำคณะข้าราชการเข้าร่วมงานพบปะยามเช้า ณ ลานอเนกประสงค์ สถาบันการพลศึ...

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 6/2561

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 6/2561...

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 ทำหน้าที่ประธาน การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ครั้...

ประชุมปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรโครงการส่งเสริมเวทีประชาคม

ประชุมปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรโครงการส่งเสริมเวทีปร...

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค8 เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรโครงการส่งเสริมเวทีประชาคม...

ประชุมทางไกลผ่านทางระบบ VDO Conference เรื่องการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมทางไกลผ่านทางระบบ VDO Conference เรื่องการปฏิบัติงานตา...

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นางวันรูฮานียะห์ คอปอ พร้อมด้วยนางสุนิสา ไฝทอง กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านทางระบบ VDO Conference เ...

ประชุมแนวทางการผลักดันข้อเสนอฉบับเด็กเพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ประชุมแนวทางการผลักดันข้อเสนอฉบับเด็กเพื่อการส่งเสริมการมีส่...

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการผลักดันข้อเสนอฉบับเด็กเพื่อก...

ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลสถาบันการศึกษาอิสลามชั้นสูงดารุลมาอาเรฟ

ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลสถาบันการศึกษาอิสลามชั้นสูงดารุลม...

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 มอบหมายให้ ศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ร่วมกับ สช.จังหวัดปั...

เอกสารเผยแพร่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แผ่นภาพประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

แนะนำผู้บริหาร

 • นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

  นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

  พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ อุดม คชินทร

  ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ อุดม คชินทร
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายการุณ สกุลประดิษฐ์

  นายการุณ สกุลประดิษฐ์
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายพีรศักดิ์ รัตนะ

  นายพีรศักดิ์ รัตนะ
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายสันติ แสงระวี

  นายสันติ แสงระวี
  รองศึกษาธิการภาค
  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๘

ระบบ E-Office สป.

LCSOPSicon Eofficeicon

Link อื่นๆ

สื่อการเรียนรู้

Rchannel

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

web ska  web satun  web ptn web yala  web ntw  

หน่วยงานหลัก ศธ.

IconMOEc  IconOPSmoec  IconObecc IconVecc  IconMUAc  IconOnecc